Państwowe Muzeum Archeologiczne

Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia zbiory, a także konserwuje zabytki i popularyzuje przeszłość ziem Polski. Prowadzi działalność naukowo-badawczą.

TWOJA OCENA: Państwowe Muzeum Archeologiczne
WIĘCEJ INFORMACJI

Data opublikowania: 3 listopada 2014
Dodaj komentarz